<BGSOUND SRC="lyd.wav" LOOP=infinite>
- Feng Shui i det 21. århundrede
- sætter fokus på her og nu
- du får inspiration og sparring
- du får forslag til farver
- du får indretningsforslag
Den virksomhed, der sætter fokus på trivsel, forandring og fremgang, har forstået at imødekomme fremtidens virksomhedskoncept.
Feng Shui i hverdagen

Det at blive bevidst om de fysiske omgivelsernes påvirkning er en fornøjelse at opleve.


Gør du, som du altid har gjort, får du de resultater, du altid har fået

Med få midler kan du foretage store ændringer, der tillader dit liv at udvikle sig i en positiv retning.

Der er fundamental forskel på den asiatiske og den vestlige tankegang og dermed også omkring per-sonlighedsstrukturer. I den asiatiske verden er bevidstheden en del af den universelle karakter. I den vestlige verden anses menneskets bevidsthed som et individuelt anliggende, noget personligt, som ikke udgør en helhed med omgivelserne.

Ordet Feng Shui oversættes som ”Det vandet skaber og vinden bærer”. Feng Shui er læren om harmoni og balance mellem vores følelesesliv og de fysiske omgivelser.

Den kinesiske filosofi siger: Det vi ikke ved om livet, er som regel meget større, end det vi ved om livet.

Billeder

Have

Kosmetisk Klinik efter
Indgang mod øst

Have mod øst


Erhvervsrådgivning - Sæt nye mål for virksomheden Læs mere...


Privatrådgivning - Går jeg i gang med at indrette et hjem, så tager jeg udgangspunkt i personerne som bor i boligen. Læs mere...


Tjek din bolig - Den rette balance og velvære Læs mere...


Ba-Gua gitteret er en intuitiv forståelse af Feng Shui/Feng Shui i det 21. århundrede og det beror på mange forskellige ting. Læs mere...